Warsztaty edukacyjne klasy 1 LE

8 kwietnia 2022

W dniu 8 kwietnia 2022r. klasa 1 LE wraz z nauczycielkami Panią Katarzyną Szymańską i Małgorzatą Szwed uczestniczyła w warsztatach edukacyjnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to II edycja projektu Zarządzania Finansami Osobistymi z zakresu edukacji ekonomicznej dla młodzieży szkolnej.
Jest to projekt istotny, ponieważ jak tłumaczy kierownik projektu dr Adam Chmielewski – „Naszym celem jest przekazanie młodzieży wiedzy w przystępnej formie, która wesprze ich w procesie przygotowania do dorosłego życia”.
Zasadniczym celem projektu ZAFIOS 2 jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów
w zakresie zarządzania finansami osobistymi, w tym: oszczędzania i inwestowania, bezpiecznego dokonywania transakcji w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym, bezpiecznego korzystania z kredytów oraz ubezpieczeń, także w kontekście innowacji technologicznych. Podczas warsztatów były poruszone tematy związane
z ubezpieczeniami oraz rynkiem pracy (wsparcie w poszukiwaniu pierwszej pracy, zawody wysoko i nisko wynagradzane, formy zatrudnienia, zawody przyszłości, kompetencje niezbędne na rynku pracy, planowanie ścieżki zawodowej, własny biznes a praca na etat).
Zajęcia warsztatowe na Wydziale Zarządzania UW były prowadzone z nastawieniem na realizację głównego celu projektu, czyli praktycznej edukacji z wykorzystaniem – opracowanej przez pracowników WZ UW – gry edukacyjnej „Saldo”.
Zwieńczeniem naszych zajęć było otrzymanie przez każdego uczestnika jednego, darmowego egzemplarza gry, abyśmy mogli podzielić się wiedzą z innymi. Wizyta była też okazją do poznania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz zapoznania się
z nauczaniem uniwersyteckim.

Katarzyna Szymańska

Odnośniki