Webinarium „Zmiany w ubezpieczeniach społecznych i podatkach wynikających z Polskiego Ładu”

18 lutego 2022

W dniu 18 lutego 2022 r. uczniowie technikum ekonomicznego (klasy: 3TE, 3TE5) oraz technikum rachunkowości (klasy: 1TR i 2TR) wzięli udział w Webinarium „Zmiany w ubezpieczeniach społecznych i podatkach wynikających z Polskiego Ładu”. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105), tzw. Polski Ład.

Agenda spotkania:

 1. Realizacja obowiązków związanych z wyliczaniem składki zdrowotnej.
 • Wprowadzenie nowego zwolnienia z obowiązku opłacenia składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, w przypadku gdy osoby te równocześnie pozostają w stosunku pracy.
 • Wprowadzenie zasady finansowania składki przez pracodawcę od wynagrodzeń z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz wynagrodzeń nieujawnionych.
 • Wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu powołania do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, jeżeli pobierane jest z tego tytułu wynagrodzenie.
 1. Realizacja obowiązków związanych z wypełnianiem dokumentów ubezpieczeniowych.
 • Zmiany w dokumentach rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS RCA.
 • Likwidacja raportu ZUS RZA.
 1. Realizacja obowiązków związanych z rozliczaniem składki zdrowotnej.
 • Zmiana terminu przesyłania i opłacania składek.
 1. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Jak wyliczyć składkę w 2022 dla osób rozpoczynających działalność i nie prowadzących wcześniej działalności lub którzy ją wznawiają po zawieszeniu?
 • Jak ma być ustalana składka dla wolnego zawodu, np. radcy prawnego, notariusza?
 • Polak pracuje w Wielkiej Brytanii i ma działalność gospodarczą w Polsce.
 • Do tej pory nie płacił żadnych składek w Polsce. Czy od 2022 będzie podlegał pod zdrowotną w Polsce, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

 

Renata Lalak – nauczyciel ZS Nr 3

Odnośniki