Wizyta edukacyjna w Urzędzie Miasta w Wyszkowie

13 kwietnia 2018

W dniach 10 i 13 kwietnia 2018 roku klasy: I Technikum Ekonomicznego i I Liceum Ogólnokształcącego o profilu menedżersko – turystycznym odbyły spotkanie z Panią Anetą Kowalewską – Zastępcą Burmistrza Miasta Wyszkowa. Wizyta miała na celu zapoznanie uczniów z zadaniami i kompetencjami poszczególnych wydziałów urzędu. Pani Burmistrz osobiście powitała nas i na wstępie zaprezentowała organizację oraz misję samorządu terytorialnego. Młodzież zwiedzając poszczególne komórki urzędu wysłuchała krótkich prelekcji naczelników. Osoby zainteresowane mogły zadawać pytania. Ponadto uczniowie spotkali się z Radnym Gminy Wyszków, który opowiedział o swoich obowiązkach wynikających z jego funkcji. Oprócz tego mieliśmy okazję zobaczyć posiedzenie Młodzieżowej Rady Powiatu.  Na koniec spotkania dowiedzieliśmy się w jaki sposób można ubiegać się             o pracę w urzędzie, co wzbudziło wielkie zainteresowanie wśród uczestników.

Dziękujemy Pani Burmistrz Anecie Kowalewskiej oraz wszystkim pracownikom urzędu za otwartość, życzliwość i cenne rady okazane nam w trakcie spotkań.

 

Uczestnicy wycieczki

Odnośniki