Wycieczka do Muzeum Narodowego w Warszawie

15 stycznia 2020

                  Polecamy proponowaną przez Muzeum Narodowe formę powtórzeniową przed maturą z języka polskiego, którą my, uczniowie III LOI wypróbowaliśmy 15 stycznia 2020. Opiekunami były pani Izabela Zbrzeźniak oraz pani Małgorzata Szwed.

Dzieła sztuki rozumiane jako teksty kultury stanowią punkt wyjścia do przygotowania własnych wypowiedzi na egzamin maturalny z języka polskiego. Prześledziliśmy nawiązania do historii, literatury, i polityki oraz zawarte w nich treści symboliczne. Podczas jednej lekcji omówiliśmy trzy wybrane dzieła, na których niepostrzeżenie dla nas zrealizowano wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego: II, III, 2.1, 2.2, 3.6; z historii sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3; z wiedzy o kulturze: I, II, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.6, 3.5, 3.6 oraz historii: I, II. Spośród 10 prac wybraliśmy „Piękną Madonnę z Wrocławia”, „Śmierć” Jacka Malczewskiego oraz „Miasto fabryczne” Leona Chwistka.

Mamy nadzieję na trafienie tych motywów na egzaminie maturalnym.

Trzymajcie kciuki!

                                                                    Aleksandra Zawadzka, III LOI

 

Odnośniki