Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego Eko-planeta

12 czerwca 2020

W marcu w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Eko -planeta. Wzięło w nim udział 11 uczniów naszej szkoły.

Organizatorem konkursu  jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim.

Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ideą Konkursu jest:
         – upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego.
         – aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć.
         – poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

Nasi uczniowie przystąpili do kategorii Żak. Rozwiązywali test składający się z 30 pytań zamkniętych z zakresu ochrony przyrody, oraz pytania otwartego.

Właśnie otrzymaliśmy wyniki konkursu:

  1. Dominik Salwin kl. 1 LZp – najwyższy wynik w szkole, wyróżnienie, nagroda książkowa.
  2. Zofia Kocięcka i Piotr Melion   1 LZp – II miejsce w szkole
  3. Nikola Wyszyńska i Julia Harkot kl. 1 LZp – III miejsce w szkole

Wszyscy uczestnicy wykazali się olbrzymią wiedzą z zakresu biologii i ochrony przyrody. Gratuluję sukcesu.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i oceny z biologii.

                                                                         Agnieszka Zdrojewska

Odnośniki