Zapraszamy do współpracy w redagowaniu szkolnej gazetki „Echo Trójki”!

5 stycznia 2024

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu szkolnej gazetki „Echo Trójki”!

 

Jeżeli jesteś wnikliwym i krytycznym obserwatorem  współczesnej rzeczywistości, masz własne pasje, operujesz poprawną polszczyzną zapraszamy do współpracy przy redagowaniu szkolnej gazetki „Echo Trójki”, która ukazuje się w formie cyfrowej na szkolnej stronie internetowej.

Zainteresowani uczniowie mogą się zgłaszać osobiście lub przez wiadomości w dzienniku elektronicznym do pań Agaty Zawadzkiej lub Agaty Marciniak.

Opiekunowie gazetki szkolnej

Odnośniki