Zrozumieć poetę – „Czytanie Norwida” w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Wyszkowie

22 listopada 2021

22 listopada 2021 roku klasa III LOE wraz z opiekunami, Karoliną Mickiewicz i Agnieszką Wydryszek, wzięła udział w spotkaniu poświęconym twórczości C.K. Norwida zorganizowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Wyszkowie oraz Starostwo Powiatowe w Wyszkowie.

Spotkanie w Bibliotece rozpoczęło się wykładem prof. Tomasza Korpysza, w którym zwracał szczególną uwagę na zamiłowanie C.K. Norwida do sztuk plastycznych. Mówca podzielił się z młodzieżą ciekawostkami dotyczącymi leksykalnej strony twórczości poety.

Kolejnym punktem spotkania były warsztaty interpretacyjne prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczniowie naszej szkoły mogli wspólnie z dr Magdaleną Woźniewską-Działek dokładnie przeanalizować dwa utwory Norwida, dzięki czemu dostrzegli w nich poza dosłownym to drugie, ukryte znaczenie.

Karolina Mickiewicz

Zrozumieć poetę – „Czytanie Norwida” w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Wyszkowie

Odnośniki